Wybrane wystawy

MATRIX SRATRIX

Agnieszka Brzeżańska Matrix-Sratrix

Otwarcie wystawy: 31.03.2016

Matrix-Sratrix to pierwsza wystawa indywidualna Agnieszki Brzeżańskiej w galerii Kasia Michalski. Artystka kontynuuje na niej dotychczasową drogę twórczą, absorbując kolejne popularne formy obrazowania. Na wystawie prezentuje między innymi serię nowych kolaży cyfrowych powstałych w oparciu o krążące w internecie obrazy. Ruiny miast, kadry z popularnych lmów czy wizualizacje zjawisk kosmicznych splatają się w nich w zaskakujące kompozycje wyrażające bieżące zainteresowania artystki.

Tytuł wystawy wskazuje na stosunek Brzeżańskiej wobec dominującego w naszej cywilizacji dualistycznego podejścia do rzeczywistości. Wiara w istnienie dwóch światów, z których ten doczesny jest tym gorszym, skazującym nas na życie w iluzji i cierpieniu, wybrzmiewa zarówno w przypowieści o jaskini Platona, jak i w pojawiającym się w tytule wystawy lmie rodzeństwa Wachowskich. Brzeżańska sprzeciwia się takiemu postrzeganiu świata, wyrażając to w prześmiewczym „Sratrix”.

Przeplatające się w jej kolażach formy i kształty wprawiają widza w dysonans poznawczy – ich rozrywkowa forma nie koresponduje z drastyczną niekiedy treścią. Podobnie inna praca, pokryty złotem ekran telewizora, odciąga uwagę od niepokojących zazwyczaj wiadomości, których treść słyszymy w tle. Wystawę uzupełniają również nowe prace malarskie artystki.

Wystawie towarzyszy dwujęzyczna publikacja z esejem dra Łukasza Zaremby.

https://przekroj.pl/media/foto/matrix-sratrix