Aktualności


CHASZCZE

NOWY TEATR WARSZAWA

Mój zapach jest zapachem kobiety

Program wizualny towarzyszący Festiwalowi Nowa Europa. Inne spojrzenia. Kurator: Michał Grzegorzek

Zapraszamy do udziału w instalacji Agnieszki Brzeżańskiej, która odbędzie się w foyer Nowego Teatru na pół godziny przed spektaklem “L’Étang / Staw” Gisele Vienne.

Drugą bohaterką wystawy „Mój zapach jest zapachem kobiety” jest Agnieszka Brzeżańska. „Jesteśmy wodą”, przypomina nam artystka, i zaprasza do głębokiego zaciągnięcia sięprzygotowaną przez nią zapachową miksturą.

Rzeka dla Brzeżańskiej to miejsce harmonii i wolności. Od 2016 roku spędza na niej każde lato z Ewą Ciepielewską, prowadząc wspólny projekt artystyczny FLOW/ PRZEPŁYW. Ich drewniany galar, którym spływają po Wiśle, to tymczasowy salon artystyczny, program rezydencyjny goszczący zaprzyjaźnionych artystów i artystki,
a także miejsce ucieczki. Wisła i otaczające ją chaszcze to kryjówka i tajemnica. Hydrozagadka.

Piołun może kojarzyć się z malarką Artemisią Gentileschi, jedną z ulubionych artystek Brzeżańskiej. Nic dziwnego, że to właśnie on stanowi punkt wyjścia do pracy artystki. Zielone liście piołunu, gorzkie, przywodzące smak mokrej ziemi i błota, są znanym od wieków lekarstwem, stosowanym do łagodzenia bólu i zwalczania gorączki. Piołun jest głównym składnikiem leku na malarię, a od sierpnia 2021 roku także obiektem testów WHO w walce przeciwko wirusowi Covid-19.

Aromat piołunu kojarzy się z rozkładem, ale nie oznacza końca, tylko przemianę. Jego gałązki wkładano w drewniane trumny, by towarzyszyły zmarłym w ich ostatniej podróży. Nocne alchemiczki zmieniały jego kwiaty w nalewki, pozwalające kontaktować się z duchami. Najsłynniejszy z piołunowych napojów, absynt, odpowiadał za świadome śnienie (także na jawie). Piękna katastrofa i ponowne narodziny. O to modlono się w noc św. Jana paląc piołun w ogniskach na szczytach gór. Tak samo w pracach Brzeżańskiej, żałobę po ziemi wypełniają nowe nadzieje i możliwości: międzygatunkowe alianse i płynne tożsamości.

Piołun, dzika wierzba, zrywana w Światowy Dzień Rzek nad Wisłą i inne lecznicze rośliny to składniki ukryte w „Chaszczach”. Brzeżańska od wielu lat konsekwentnie przypomina o duchowym świecie przyrody, z którego magii należy korzystać z szacunkiem i rozsądkiem. Codzienne może zmienić się w niesamowite, a amulet w truciznę.

https://nowyteatr.org/pl/kalendarz/chaszcze

Konteksty. Kongres postartystyczny

Sokołowsko

Emma Kunz Cosmos

 A VISIONARY IN DIALOGUE WITH CONTEMPORARY ART

SHE LIVED A SECLUDED LIFE FAR REMOVED FROM THE ART SCENE AND EXEMPLIFIED AN EXPANDED CONCEPT OF ART. SHE REJECTED THE IDEA OF ART VERSUS NON-ART AND INSTEAD WIDENED ITS DEFINITION TO INCLUDE RESEARCH, MEDICINE, AND NATURE AS WELL AS TO THE SUPERNATURAL, THE MAGICAL AND THE VISIONARY.

The fascination with Emma Kunz (1892–1963) is greater today than ever
before. Emma Kunz was a researcher, artist and healer from Switzerland. While she is now primarily known for her unique and vibrant drawings on graph paper, made with pendulum, compass and ruler, she was also a naturopath and was consulted on questions about health and life. Kunz, however, considered her practice as a form of science in its own right; a way of producing knowledge. In response to the pertinence of her cross-disciplinary and holistic practice the exhibition Emma Kunz Cosmos places her oeuvre in a dialogue with contemporary art. It shows a wide selection of Emma Kunz’s drawings alongside

works by contemporary artists who reflect on Kunz’s work or on specific themes related to her research
“My visual work is made for the twenty-first century!” Emma Kunz is said to have predicted that a time would come when her drawings would be understood. In fact, much of what she anticipated in her holistic thinking seems natural in today’s art. She lived a secluded life far removed from the art scene and exemplified an expanded concept of art. She rejected the idea of art versus non-art and instead widened its definition to include research, medicine, and nature as well as to the supernatural, the magical and the visionary.

Emma Kunz is what one would call an artists’ artist. Her artistic work and her person as a historical female figure have been consistently attracting the interest of contemporary artists. The dialogue with recently produced works by eighteen local and international artists examines this and at the same time displays new and unfamiliar angles of an oeuvre that is highly contemporary in a time where traditional categories need to be critically questioned.

Emma Kunz Cosmos is the first major exhibition in Spain dedicated to Emma Kunz.

Curator: Yasmin Afschar

Participant artists: Emma KunzNora Aurrekoetxea Etxebarria, Agnieszka Brzeżańska, Dora Budor, Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat, Athene Galiciadis, Florian Graf, Miriam Isasi Arce, Joachim Koester, Goshka Macuga, Diego Matxinbarrena, Shana Moulton, Rivane Neuenschwander, Mai-Thu Perret, Lea Porsager, Tabita Rezaire, Mathilde Rosier y Lauryn Youden.

Emma Kunz Cosmos A Visionary in Dialogue with Contemporary Art is an exhibition in collaboration with Aargauer Kunsthaus. The exhibition has been made possible thanks to the support of Emma Kunz Foundation, the Pro Helvetia Foundation and the Swiss Embassy for Spain and Andorra.

https://www.tabakalera.eus/en/emma-kunz-cosmos/

“Ciemności kryją ziemię”Kolekcja w działaniu

Wystawa jest wydarzeniem towarzyszącym otwarciu NOMUS-u Nowego Muzeum Sztuki.

22.10.2021 – 23.10.2022

Jak działa sztuka, jak działa artysta? Na wystawie koncentrujemy się na procesie, w wyniku którego twórcze działanie artysty staje się społecznym działaniem sztuki. Jej sercem jest sztuka performatywna, często ulotna, oparta na chwilowej akcji, utrwalona i działająca nadal poprzez przedmiot, dokumentację, film lub fotografię. Działanie może mieć miejsce w przestrzeni publicznej, galerii, pracowni. Zawsze jednak poprzez nie artysta angażuje się we wspólnotę. Niezależnie od medium i formy, sztuka jest zanurzona we wspólnym doświadczeniu, które kształtuje, komentuje, poddaje refleksji. Prezentowane na wystawie dzieła dotyczą szerokiego spektrum współczesnych zjawisk i problemów, związanych z doświadczeniem historycznym oraz nieustającymi przemianami społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi i kulturowymi. Przywołujemy je w przestrzeni wystawy w formie hasztagów.

Kolekcja, którą prezentujemy, jest kolejnym etapem uwspólnotowienia działań artysty i sztuki. Jej trzon stanowi gromadzona przez Miasto Gdańsk Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej, przekazana w depozyt Muzeum Narodowemu w Gdańsku. Tworzą ją przede wszystkim dzieła miejscowych artystów, szczególnie wrażliwych na wyzwania współczesności, w której uczestniczą poprzez sztukę.

Artystki i artyści: Anna Baumgart, Przemysław Branas, Agnieszka Brzeżańska, Bogna Burska, COX (Józef Czerniawski, Kacper Ołowski), Elvin Flamingo, Krzysztof Gliszczyński, Elżbieta Jabłońska, Zuzanna Janin, Martyna Jastrzębska, Hiwa K, Agnieszka Kalinowska, Andrzej Karmasz, Grzegorz Klaman, Anna Królikiewicz, Anna Kutera, Paweł „Paulus” Mazur, Dorota Nieznalska, Hanna Nowicka, Paulina Ołowska, Anna Orbaczewska, Patrycja Orzechowska, Karol Radziszewski, Joanna Rajkowska, Katarzyna Swinarska, Michał Szlaga, Tranzytoryjna Formacja Totart, Teresa Tyszkiewicz, Anna Witkowska, Piotr Wyrzykowski, Marcin Zawicki, Agata Zbylut

Kuratorka: Aneta Szyłak

http://www.nomus.gda.pl/pl/blog/kolekcja-w-dzialaniu/

NOMUS – wielkie otwarcie. To najmłodsze muzeum sztuki nowoczesnej w Polsce


Art Encounters Biennial 2021

https://ocula.com/magazine/features/art-encounters-biennial/


“Manifest na rzecz lepszego życia”

“Manifest” na dziesięciolecie lecie Salonu Akademii

“Manifest na rzecz lepszego życia” to wystawa celebrujące dziesięciolecie powstania Salonu Akademii. Pomyślana jako część projektu “Było/Będzie” “sonduje” przyszłość  –  pokazuje prace dziesięciu artystów i artystek oraz kolektywów artystycznych, których twórczość wybiega w przyszłość, starając się uchwycić charakter i ducha czasów, które są przed nami.

Na rzecz lepszego życia

Tytuł wystawy zapożyczony jest z książki Boaventury de Sousa Santosa “Epistemologies of the South”, w której portugalski badacz postuluje konieczność zmiany otaczającego nas świata poprzez oddanie władzy “wykluczonym”: kobietom, migrantom, a także przywrócenie utraconej na skutek rewolucji przemysłowej i drapieżnego kapitalizmu, relacji z naturą. Zmiana ta ma nie tylko uchronić ludzkość przed zbliżającą się katastrofą, ale również sprawić, by świat, w którym żyjemy stał się lepszy, bardziej równy i sprawiedliwy.

“Idąc za postulatem de Sousa Santosa Manifest na rzecz lepszego życia koncentruje się na tych kwestiach społecznych i artystycznych, które z punktu widzenia przyszłości wydają się niezbędne, byśmy mogli dalej lokalnie funkcjonować jako wspólnota. Są to kwestie ekologii i zniszczenia środowiska, wyniszczającej gospodarki kapitalistycznej, kwestie równouprawnienia kobiet, mniejszości etnicznych i seksualnych, wspólnego działania, a także mniej hierarchicznego i bardziej wkluczającego sposobu sprawowania władzy. Pokazywane prace nie tylko komentują powyższe kwestie, ale same w sobie w funkcjonują jako manifest i wyraz społecznego zaangażowania ich autorów” – mówią kuratorki wystawy.

Artyści biorący udział w wystawie:

Paweł Althamer/ Przemek Matecki, Agnieszka Brzeżańska, Mateusz Choróbski, Ida Karkoszka, Daniel Kotowski, Yulia Krivich/ Paweł Żukowski, Marina Naprushkina,, Neuhamerowie (Diana Grabowska/ Bruno Althamer), Mikołaj Sobczak, Paweł Śliwiński oraz Małgorzata Gurowska
Kuratorki: Eulalia Domanowska, Magda Lipska


“Manifest na rzecz lepszego życia”: wystawa

wernisaż wystawy 2 października, godz. 18
wystawa czynna od 1 października do 19 listopada

Galeria Salon Akademii
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 
Pałac Czapskich
ul. Krakowskie Przemieście 5, wejście od ul. Trauguttahttps://asp.waw.pl/2021/09/05/salon-akademii-powraca-wystawa-manifest-na-rzecz-lepszego-zycia/


od 1 października 2021 Muzeum Sztuki MS2 w Łodzi

Atlas nowoczesności. Ćwiczenia 

Dynamiczny charakter współczesnego świata sprawia, że mapy i atlasy szybko tracą na aktualności. Dlatego potrzebujemy nowych, które będą zachęcać do poszukiwań nieodkrytych jeszcze znaczeń, doświadczeń i emocji. Pierwsza prezentacja wystawy Atlas nowoczesności stanowiła zaproszenie do wyprawy po ścieżkach, które prowadziły od źródeł nowoczesnego świata do współczesności. W nowej odsłonie proponujemy publiczności samodzielne wytyczenie tras z myślą o przyszłości, do której miałyby doprowadzić.

Nowoczesność. Epoka, według jednych rozpoczynająca się wraz z wybuchem rewolucji francuskiej i zwycięstwem wzniosłych idei wolności, równości i braterstwa. Według innych – czas rewolucji przemysłowej oraz rozwoju kapitalizmu dzielącego społeczeństwo na tych, którzy w pocie czoła wypracowują zyski i tych, którzy nimi dysponują.

Nowoczesność, której koniec wieszczono wiele razy, wciąż określa naszą rzeczywistość, kształtując kulturę, naukę, życie społeczne, politykę, ekonomię, a także wyobrażenia na temat nas samych. Chcąc zrozumieć siebie i  świat, który nas otacza, musimy zatem ciągle do nowoczesności wracać. Wystawa dzieł z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi proponuje właśnie taką poznawczą podróż. 

Nazwaliśmy ją Atlasem, jest bowiem zbiorem map rozrysowujących topografię nowoczesności – czasoprzestrzeni, której geograficzne i chronologiczne granice pozostają płynne i nieokreślone. Tak samo, jak w pierwszej odsłonie Atlasu mapy te odnoszą się do 14 rozpoznanych przez nas terytoriów tej czasoprzestrzeni: autonomii, eksperymentu, emancypacji, ja, kapitału, katastrofy, maszyny, miasta, muzeum, normy, tradycji, postępu, propagandy i rewolucji. Nowy Atlas zmienia jednak swój charakter – ma nie tyle opisywać rzeczywistość, ile zachęcać do tworzenia jej własnych, samodzielnych interpretacji. Tym sposobem, Atlas daje wyraz przekonaniu, że nie ma jednej nowoczesności, a wielość jej manifestacji łączy się z wielością oddziałujących na nią idei, wizji, religii, tradycji, społecznych, ekonomicznych i kulturowych kontekstów.

Atlas jest zatem również urządzeniem treningowym, które ma służyć ćwiczeniu naszej krytycznej wyobraźni. W dzisiejszym świecie, zagrożonym przez populizm, medialne manipulacje, kulturę fake newsów i post-prawdy, to właśnie krytyczność wydaje się tym elementem nowoczesnej tradycji, który przede wszystkim należy ocalić. 

To także kolejny etap rozpoczętych już kilkanaście lat temu prac nad kolekcją Muzeum Sztuki, których celem jest badanie, reinterpretacja i aktualizowanie znaczeń znajdujących się w niej dzieł. Kolejne prezentacje – od 2008 roku wystawiane w nowej siedzibie Muzeum Sztuki, ms2 – zrywają zarówno z chronologicznym układem dzieł, jak i ideą wystawy stałej.

miejsce: ms2, Ogrodowa 19

otwarcie: 01.10.2021, piątek, godz. 18:00

kuratorzy: Jarosław Suchan, Jakub Gawkowski, Paulina Kurc-Maj, Daniel Muzyczuk, Paweł Polit, Katarzyna Słoboda, Joanna Sokołowska

https://msl.org.pl/atlas-nowoczesnosci-cwiczenia-/14.07-10.10 2021

„Autoportret z Chandrą. Hasior i nowa sztuka” 

Muzeum Tatrzańskie od kilku lat czyni starania o reinterpretację dorobku Władysława Hasiora. Organizuje konferencje, wystawy i działania o charakterze performatywnym, przygotowuje wydawnictwa, które rzucają nowe światło na twórczość zakopiańskiego artysty. „Autoportret z Chandrą. Hasior i nowa sztuka” to pierwsza wystawa czasowa prezentowana w świeżo wyremontowanej Galerii Władysława Hasiora. Można ją oglądać od 14 lipca do 10 października 2021 roku. 

Władysław Hasior znany jest jako oryginalny, ale i samotny artysta – jego twórczość od dawna wymyka się łatwym klasyfikacjom. Był twórcą niezwykłych pomników, autorem surrealistycznych asamblaży i akcji plenerowych, a także fotografem – dokumentalistą kultury materialnej PRL-u. Wystawa podejmuje wyzwanie nowego spojrzenia na jego wielowątkową twórczość przez okulary współczesnej sztuki. W ten sposób staramy się nie tylko pokazać zaskakujące często związki pomiędzy Hasiorem, a artystkami i artystami młodszymi o pokolenie, dwa lub trzy, ale też lepiej zrozumieć dzisiejsze znaczenia jego sztuki. Ukazujemy ją jako intrygujący montaż tematów i praktyk zakorzenionych w naszej kulturze i rzeczywistości społecznej.

Tytułowa chandra często towarzyszyła artyście, zwłaszcza w ostatnich latach życia i twórczości, kiedy zdawał sobie sprawę z rosnącego dystansu dzielącego go od prądów najnowszej sztuki. Teraz jej twórcy, a wśród nich postaci o wybitnym, międzynarodowym dorobku, składają długo wyczekiwaną wizytę w Galerii Władysława Hasiora. I chociaż nie mieli okazji poznać się z nim osobiście, wciągają gospodarza w szczerą, ale i niepozbawioną nuty humoru rozmowę o sztuce.

Wystawa, rozlokowana we wszystkich pomieszczeniach galerii, została ułożona wokół ośmiu pojęć wysnutych z praktyki i warsztatu twórczego Władysława Hasiora. Są to: montaż, seans, pomnik, pochód, sarkazm, sacrum, ziemia i atlas. Każde z tych haseł jest kluczem do rozumienia wspólnych wątków sztuki najnowszej i twórczości Hasiora. Każdemu towarzyszy zestawienie prac współczesnych artystek i artystów z wybranymi dziełami zakopiańskiego artysty. W ten sposób wpisujemy jego twórczość w żywą sztukę dnia dzisiejszego.

Artystki i artyści:
Paweł Althamer, Agnieszka Brzeżańska, Teresa Gierzyńska, Przemysław Matecki, Dominika Olszowy, Paulina Ołowska, Daniel Rycharski, Andrzej Tobis, Trebunie-Tutki & Twinkle Brothers, Amanda Wieczorek

Pomysł i reżyseria wystawy:
Julita Dembowska i Łukasz Gorczyca

Identyfikacja graficzna wystawy:
Błażej Pindor

Fotografie wystawy:
Magda Ciszewska-Rząsa


KRÓLIKARNIA

… takie piękne rozmowy z ptakami i drzewami w Parku Rzeźby by Bartek Wąsik! 🌱 • nagranie wykonane na tle jabłonki, naszej delikatnej i efemerycznej rzezby (Agnieszka Brzeżańska „Bez tytułu” 2014, drewno, pasy bawełniane) • zaczerpnijcie, posłuchajcie a w kajecikach notujcie już, że wraca tego lata cykl koncertów z Pianokręgu 

(Julia Kern, Królikarnia)


23.01.21  – 24.05.21

Emma Kunz Cosmos

A Visionary in Dialogue with Contemporary Art

The fascination of Emma Kunz (1892 – 1963) has never been greater than it is today. At the same venue where her work was discovered in 1973, the oeuvre of the Aargau researcher, healer and artist is presented alongside contemporary artistic practises. The latter reflect on Kunz’ work or particular topics related to her field of activity.

https://www.aargauerkunsthaus.ch/en/exhibitions/603

https://www.frieze.com/article/emma-kunz-researcher-who-refused-become-guru

***** ***

kolaże Matrix Sratrix 2020